kontakt

_MOTOPROX
_IČO: 50 467 158
_DIČ: 212 03 49 803
_Č. účtu: 2801075642/8330

miestoGorkého 47, 080 01 Prešov
telefon+421 / 908 784 729
mailmotoprox@motoprox.sk