onas

KTO SME?

Predovšetkým sme klub zjednocujúci nadšencov motocrossu a endura. Chceme, aby sa u nás zoskupovali ľudia so spoločnými záujmami. Spolupracujeme tiež s inými klubmi a organizáciami a aktívne sa zúčastňujeme na rôznych športových podujatiach.

O ČO SA SNAŽÍME?

Systematickou prácou vybudovať areál, ktorý bude k dispozícii všetkým našim členom. Využívať ho budú môcť nielen za účelom pravidelných tréningov, ale aj súťaží či zaujímavých podujatí. Taktiež podporujeme začínajúce talenty a napomáhame pri tréningových procesoch.

AKÁ JE NAŠA FILOZOFIA?

Motocross a enduro považujeme za súčasť zdravého životného štýlu a neustále sa snažíme zvyšovať jeho úroveň. Pravidelne prispievame k odbornej a fyzickej spôsobilosti našich členov.

DRŽÍME SA HESLA.

“Bojuj za to, čomu veríš.” Na prvé počutie jednoduchá myšlienka, má ale oveľa hlbší význam a povzbudzujúci charakter. Nevzdávaj sa, aj keď to spočiatku môže byť ťažké. Výsledok sa dostaví.

FINANCOVANIE MOTOPROXU.

Naše prevádzkové náklady hradíme hlavne z vlastných zdrojov a členských príspevkov. Za finančné i materiálne prostriedky vďačíme nadáciám, fyzickým a právnickým osobám. Všetky príspevky slúžia výlučne k podpore a rozvoju klubu, a to bez úmyslu tvorby zisku.