14273372_10202347086995056_821239284_o

Napĺňanie poslania nášho klubu je v plnej miere závislé od zabezpečenia nezávislého financovania z viacerých zdrojov. Sú to najmä darcovia a sponzori, vďaka ktorým môžeme rozvíjať našu činnosť. Staňte sa naším sponzorom a zapojte sa tak do rozvoja športu a podpory talentov.

Vedeli ste, že nás môžete podporiť tak, že vás to nebude stáť ani cent?

Existuje viac ako 400 e-shopov, vrátane známych e-shopov ako Hej.sk, Pelikan.sk, Booking.com, Aliexpress.com, kde nás podporíte percentami z nákupu.
Je to naozaj jednoduché. Za nákup zaplatíte rovnako, nestojí vás to ani cent navyše!

Jediné, čo musíte urobiť je:

1. Stačí kliknúť tu:
podportenove
2. Zaregistrovať sa zadarmo (len meno a email)
3. Pridať si plugin a nakupovať tak ako ste zvyknutí – vaše dary
budú zaevidované na vašom online darcovskom účte, a automaticky
odoslané pre našu organizáciu.

PODPORTE NÁS 2% Z VAŠICH DANÍ, nič Vás to nestojí a nám pomôžete

Milí priaznivci, 
ako platitelia dane z príjmov sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu 2 % Vami zaplatenej dane. Týmto spôsobom môžete pomôcť mnohým subjektom z neziskového sektora, medzi ktoré patrí aj klub “MOTOPROX”. Netreba nič platiť znova, ide len o prerozdelenie už zaplatenej dane. Stačí, ak podpíšete “vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane” v prospech klubu “MOTOPROX”. 
Týmto Vás chceme požiadať, aby ste aj touto formou prispeli na rozvoj a pomohli takýmto spôsobom skvalitniť podmienky pre trénovanie. 
Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste oslovili aj svojich známych kolegov a priateľov, ktorí sa nerozhodli 2 % z daní nikomu darovať, aby pomohli touto formou nášmu klubu a tým podporili našu prácu. Každé jedno poukázané percento, či dve sú pre náš klub značným a ceneným prínosom.

Ako nám poukázať 2 % ?
Postup pri poukázaní 2 % sa líši od toho, či ste zamestnanec, či si podávate daňové priznanie sami – Samostatne zárobkovo činná osoba SZČO (napr. živnostníci), alebo či ste firma.

Ak ste zamestnanec:
1. Požiadate svojho zamestnávateľa do 30. apríla o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” kde uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a Vaše 2 % z dane sú najmenej 3 €. Nezabudnite uviesť rok. 


2. Potom vyplňte “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 11 – Vaše osobné údaje. 2 % z dane musia byť najmenej 3 €. Identifikačné údaje klubu sú nasledovné:

IČO: 50467158
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: MOTOPROX
Sídlo: Gorkého 47, 080 01 Prešov
Vzorec na výpočet: (zaplatená daň : 100) x 2.
 
3. Najneskôr do  30. apríla pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre “Potvrdenie” spolu s “Vyhlásením” daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Ak nepoznáte adresu Vášho daňového úradu, tu si môžete pozrieť, pod aký daňový úrad patríte: www.drsr.sk (vpravo kliknite na: zistenie miestnej príslušnosti), alebo formuláre odovzdajte priamo nám.
 
Ak podávate daňové priznanie – SZČO (napr. živnostníci) 2% poukazujete vyplnením kolóniek priamo v daňovom priznaní.

1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,32 €.
 
2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie oddiel “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.
Do kolóniek doplňte údaje :

- sumu 2 %, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
– IČO: 50467158
– Právna forma: občianske združenie
– Obchodné meno: MOTOPROX
– Sídlo: Gorkého 47, 080 01 Prešov
Daňové priznajte podajte do 31. marca
 
Ak ste firma 2 % poukazujete vyplnením kolóniek priamo v daňovom priznaní.
1. Dane nám môže poukázať firma, ak 2 % z dane sú najmenej 8,3 Eur. POZOR! Ak nám chcete poukázať 2 % z dane, musíte zároveň darovať aj financie vo výške 0,5 %. Ak nám nedaruje 0,5%, tak v nasledujúcom roku môžete poukázať iba 1,5 % z dane.
 
2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie oddiel “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, kde uvediete:

- IČO: 50467158
– Právna forma: občianske združenie
– Obchodné meno: MOTOPROX
– Sídlo: Gorkého 47, 080 01 Prešov

Termín na podanie daňového priznania je najneskôr do 31. marca.

Prosím tlačivá sa snažte vyplniť presne, aby nebol dôvod na ich vyradenie. Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti, prosíme kontaktujte nás.
 

VŠETKY TLAČIVÁ SI MÔŽETE STIAHNUŤ A VYTLAČIŤ TU:

dokument “Potvrdenie o zaplatení dane”

Vopred-Vám-ďakujeme-za-prejavenú-dôveru-a-Vašu-podporu-1024x61